Return

First 6 months

10-06-2013 | Ref : 31 | 250646 |

Przebieg Rekrutacji

Przebieg procesu rekrutacji trwa od 2 do 3 tygodni. Etapy Informacja czas trwania SELEKCJA W punkcie informacyjnym Legii cudzoziemskiej, zapoznanie sie udzielenie informacji dotyczących rekrutacji. 2 dni Utworzenie ...

15-05-2013 | Ref : 32 | 186904 |

Przebieg kształcenia

Podstawowa instrukcja legionisty trwa około 4 miesięcy (15 do 16 tygodni) Etapy Instrukcja w 4 Regimencie Cudzoziemskim czas trwania FORMACJA Szkolenie wstępneAdaptacja do życia wojskowego w terenie, zgranie sie i zaadoptowanie kultury oraz tradycji ...

Contact

Képi blanc