FAQ

Retour

Czy należy obowiązkowo służyć pod przybrana tożsamością ?

Czy należy obowiązkowo służyć pod przybrana tożsamością ?

NIE W czasie pokoju, nikt nie może zostać przyjęty i służyć w legi cudzoziemskiej z tytułem obcokrajowca, jeżeli : ma conajmniej 17 lat i maksymalnie

Réf : 42 | Mise à jour : 29-05-2013

Czy można w czasie odzyskać swoją prawdziwą tożsamość ?

Czy można w czasie odzyskać swoją prawdziwą tożsamość ?

Czy można w późniejszym czasie odzyskać swoją prawdziwą tożsamość ?

Réf : 41 | Mise à jour : 24-05-2013

Jakie dokumenty mam przygotować do rekrutacji ?

Jakie dokumenty mam przygotować do rekrutacji ?

Przedstawienie jakichkolwiek dowodów tożsamości ( z aktualnym terminem ważności) wystawionych przez kraj pochodzenia kandydata jest wymagana, może to znacząco

Réf : 40 | Mise à jour : 24-05-2013

Czy Legionista może otrzymać obywatelstwo francuskie ?

Czy Legionista może otrzymać obywatelstwo francuskie ?

Tak, legionista cudzoziemiec może złożyć prośbę o obywatelstwo francuskie po 3 latach służby. Przeważnie jest ono przyznawane pod warunkiem nienagannej

Réf : 39 | Mise à jour : 24-05-2013

Czy Legia cudzoziemska jest cięższa niż inne armie ?

Czy Legia cudzoziemska jest cięższa niż inne armie ?

Czy regulamin w Legii cudzoziemskiej jest trudniejszy niż w armii francuskiej ?

Réf : 38 | Mise à jour : 24-05-2013

Jakie są szczególne ograniczenia ?

Jakie są szczególne ograniczenia ?

Noszenie ubrań cywilnych : każdy legionista (bez względu na staż służby w legii cudzoziemskiej) jest upoważniony do noszenia ubioru cywilnego poza limitem

Réf : 37 | Mise à jour : 24-05-2013

Czy podczas moich wakacji wolno mi wyjechać zagranicę ?

Czy podczas moich wakacji wolno mi wyjechać zagranicę ?

Aby uzyskać pozwolenie na wyjazd za granicę do kraju swojego pochodzenia lub jakiego kolwiek innego, legionista musi posiadać dowód tożsamości swojego kraju

Réf : 36 | Mise à jour : 24-05-2013

Czy istnieje instytucja dla legionistów na wakacjach ?

Czy istnieje instytucja dla legionistów na wakacjach ?

Czy istnieje miejsce, we Francji gdzie legioniści mogą spędzić swój urlop ?

Réf : 35 | Mise à jour : 24-05-2013

Nigdy nie służyłem w wojsku...

Nigdy nie służyłem w wojsku...

Czy można przyjąć się do Legii nigdy wcześniej nie służąc w wojsku ?

Réf : 34 | Mise à jour : 24-05-2013

Czy obywatel francuski może zaangażować się do Legii ?

Czy obywatel francuski może zaangażować się do Legii ?

Czy obywatel francuski może zaangażować się do Legii Cudzoziemskiej ?

Réf : 33 | Mise à jour : 24-05-2013


Pu³ki Legii Cudzoziemskiej

1e Régiment étranger

1er RE

1e Régiment étranger de cavalerie

1er REC

1e Régiment étranger de génie

1er REG

2e Régiment étranger de génie

2e REG

2e Régiment étranger d'infanterie

2e REI

2e Régiment étranger de parachutistes

2e REP

3e Régiment étranger d'infanterie

3e REI

4e Régiment étranger

4e RE

13e Demi-brigade de Légion étrangère

13e DBLE

Détachement de la Légion étrangère à Mayotte

DLEM

Groupement de recrutement de la Légion étrangère

GRLE

Commandement de la Légion étrangère

COMLE

Autres services

Musique Légion étragère

MLE

Maison du légionnaire à Auriol

AURIOL

Institution des Invalides de la Légion étrangère

IILE

Société des amis du musée de la Légion étrangère

MUSEE-SAMLE

Kepi blanc

KEPI BLANC

 ATHLEG

ATHLEG

Contact

Présent sur
La Légion sur Youtube La Légion sur Dailymotion

Képi blanc