Legia Cudzoziemska

Retour Mise à jour : 15-05-2014 | Réf : 55 | 43344

Legia Cudzoziemska to oddziały ogólno-wojskowe gotowe do walki, dowodzone przez oficerów armii francuskiej. Składa się ona z podoficerów i żołnierzy niższych rangą, którzy służą, jako cudzoziemcy .

Wszyscy są związani ze służbą poprzez kontrakt zaangażowania się : pierwszy podpisują, jako zwykli legioniści.

Legię cudzoziemską tworzy wielowiekowy wachlarz tradycji integrujących z Francja.

Mając zezwolenie na rekrutację cudzoziemców Legia musi, więc umożliwić funkcjonowanie i ujednolicić zróżnicowaną mozaikę ludzką. Ponad 35 000 obcokrajowców w służbie Francji oddało swoje życie za adoptowaną ojczyznę.

Kontynuacja w podsycaniu ducha, który pozwala na takie poświecenie symbolizuje wielką siłę i tożsamość Legii. Również zdolność do przyjęcia wspólnych wartości wykuwa dusze legionisty. Dyscyplina, kult misji, zamiłowanie do dobrze wykonanej pracy, szacunek koleżeński, solidarność, tworzą myśl przewodnią Kodu Honorowego, sławnego zapisu na oznaczeniach jednostek : „ Honor –Wierność”.

Taka głęboka przynależność daje punkt odniesienia, który umożliwia tworzenie oddziałów nowoczesnych, kompetentnych i od czasu ich utworzenia, umiejących przystosować się do ewolucji armii francuskiej.

Wyjątkowa natura ludzi, których rekrutuje Legia narzuca szczególną odpowiedzialność na dowództwo centralne, które jest niezależne i samodzielne. COMLE (dowództwo Legii cudzoziemskiej) gwarantujące status «  tytuł obcokrajowca » strzeże, aby ta więź wzajemnego zaufania, która tworzy się pomiędzy legionistami i ich dowódcami każdego dnia, pozostała źródłem niezachwianym ducha legionisty, dowodem wierności obcokrajowców w służbie Francji.

imp


Pu³ki Legii Cudzoziemskiej

1e Régiment étranger

1er RE

1e Régiment étranger de cavalerie

1er REC

1e Régiment étranger de génie

1er REG

2e Régiment étranger de génie

2e REG

2e Régiment étranger d'infanterie

2e REI

2e Régiment étranger de parachutistes

2e REP

3e Régiment étranger d'infanterie

3e REI

4e Régiment étranger

4e RE

13e Demi-brigade de Légion étrangère

13e DBLE

Détachement de la Légion étrangère à Mayotte

DLEM

Groupement de recrutement de la Légion étrangère

GRLE

Commandement de la Légion étrangère

COMLE

Autres services

Musique Légion étragère

MLE

Maison du légionnaire à Auriol

AURIOL

Institution des Invalides de la Légion étrangère

IILE

Société des amis du musée de la Légion étrangère

MUSEE-SAMLE

Kepi blanc

KEPI BLANC

 ATHLEG

ATHLEG

Contact

Présent sur
La Légion sur Youtube La Légion sur Dailymotion

Képi blanc