Medyczne

Retour Mise à jour : 10-05-2013 | Réf : 8 | 193998

Spełnienie warunków koniecznych dla kandydatów do zaangażowania sie.

Dentystyczne :

 • Zęby zdrowe lub wyleczone
 • Współczynnik zgryzu wyższy lub równy 40%

 

Chirurgiczno-medyczne :

 • Być w posiadaniu pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej interwencji chirurgicznych i wcześniejszych przebytych chorób
 • Certyfikat zaświadczający brak trwałych negatywnych następstw tychże interwencji lub chorób
 • Być w posiadaniu swojej książeczki zdrowia, ( jeżeli taka istnieje)
 • Przy wadzie wzroku : być w posiadaniu okularów

 

PRZYKŁADOWE PRZYCZYNY NIEZDOLNOŚCI MEDYCZEJ I FIZYCZNEJ :

Ostateczny ubytek stanu fizycznego, choroba chroniczna wykryta lub w trakcie leczenia

Przyklady :

 • gruźlica
 • źółtaczka ( wszystkie typy)
 • Nowotwory
 • HIV
 • Cukrzyca
 • Nadwaga
 • Anemia
 • Patologie psychiatryczne w trakcie leczenia
 • Słaby wzrok
 • Słaby słuch

Chirurgiczne : jakakolwiek interwencja z poważnymi skutkami na funkcjonowanie organizmu.

Przykłady :

 • Uszkodzenia łękotki ( kolano)
 • Całkowita utrata palca
 • Wiotkość nogi
 • Przemieszczenie nawracające rzepki kolanowej
 • Operacja przepukliny ze skutkami ubocznymi

 

imp


Pu³ki Legii Cudzoziemskiej

1e Régiment étranger

1er RE

1e Régiment étranger de cavalerie

1er REC

1e Régiment étranger de génie

1er REG

2e Régiment étranger de génie

2e REG

2e Régiment étranger d'infanterie

2e REI

2e Régiment étranger de parachutistes

2e REP

3e Régiment étranger d'infanterie

3e REI

4e Régiment étranger

4e RE

13e Demi-brigade de Légion étrangère

13e DBLE

Détachement de la Légion étrangère à Mayotte

DLEM

Groupement de recrutement de la Légion étrangère

GRLE

Commandement de la Légion étrangère

COMLE

Autres services

Musique Légion étragère

MLE

Maison du légionnaire à Auriol

AURIOL

Institution des Invalides de la Légion étrangère

IILE

Société des amis du musée de la Légion étrangère

MUSEE-SAMLE

Kepi blanc

KEPI BLANC

 ATHLEG

ATHLEG

Contact

Présent sur
La Légion sur Youtube La Légion sur Dailymotion

Képi blanc