Teste psychotechniczne

Aptitude testy dla sprzęgania.

Podczas całego procesu selekcji będziesz brać udział w :

  • Testach na logikę
  • Testach na osobowość

Zawartość testów na logikę i osobowość pozostają tajne, umożliwia to wyrównanie szans dla wszystkich kandydatów.

Testy sportowe

Rozmowy dotyczące motywacji kandydatów


| Ref : 11 | Date : 10-05-2013 | 222474