Rozmowy dotyczące motywacji kandydatów

Podczas całego procesu rekrutacji będziesz brać udział w wielu rozmowach,

mają one na celu ocenić twoją motywację i zdolność do służenia w Legi cudzoziemskiej.

Testy sportowe

Teste psychotechniczne


| Ref : 10 | Date : 15-05-2013 | 183860