Przebieg Rekrutacji

Przebieg procesu rekrutacji trwa od 2 do 3 tygodni.

Etapy Informacja czas trwania

S
E
L
E
K
C
J
A

punkcie informacyjnym Legii cudzoziemskiej, zapoznanie sie udzielenie informacji dotyczących rekrutacji.

2 dni
Utworzenie akt rekrutacyjnych

Ocena i ewaluacja kandydata 7 dni

W centrum preselekcji Legii cudzoziemskiej

(Paris/Fontenay sous bois - Aubagne)

Rozmowy motywacyjne
Testy sportowe
Wstępne badania lekarskie Zamkniecie akt rekrutacyjnych

Podpisanie kontraktu przyjęcia na 5 lat

Selekcja 14 dni
     
W centrum Selekcji w Aubagne
Testy psychotechniczne (testy na logikę, które nie mają związku z poziomem edukacji szkolnej kandydata)
Dodatkowe badania lekarskie Testy sportowe Rozmowy motywacyjne oraz dotyczące bezpieczeństwa 
Testy na osobowość (uzupełniające testy psychotechniczne)
Komisja decydująca
Oficjalne wręczenie pięcioletniego kontraktu zaangażowania
Przydział do 4 Regimentu cudzoziemskiego (Castelnaudary)

| Ref : 31 | Date : 10-06-2013 | 270579