Przebieg kształcenia

Podstawowa instrukcja legionisty trwa około 4 miesięcy (15 do 16 tygodni)

Etapy Instrukcja w 4 Regimencie Cudzoziemskim czas trwania

F
O
R
M
A
C
J
A

Szkolenie wstępne
Adaptacja do życia wojskowego w terenie, zgranie sie i zaadoptowanie kultury oraz tradycji Legii Cudzoziemskiej.
4 tygodnie
Marsz Képi blanc (marsz Białego Kepi ) wręczenie białych kepi 1 tydzień
Szkolenie techniczne i praktyczne ( na przemian 4 RE i w terenie ) 3 tygodnie
Szkolenie górskie ( placówka Formiguière w Pirenejach ) 1 tydzień
Szkolenie techniczne i praktyczne ( na przemian 4 RE i w terenie ) 2 tygodnie
Egzaminy i przyznanie podstawowego certyfikatu technicznego ( CTE ) 1 tydzień
RAID, marsz na zakończenie szkolenia podstawowego 1 tydzień
Nauka Jazdy osobowe/ciężarowe ( pierwszeństwo dla legionistów, którzy dostarczyli prawo jazdy cywilne ) 1 tydzień
Powrót do Aubagne przed dalszym przydziałem. 1 tydzień
Przydział do jednego z 11 regimentów Legii cudzoziemskiej

| Ref : 32 | Date : 15-05-2013 | 207972