Return

First 6 months

Przebieg Rekrutacji

10-06-2013 | Ref : 31 | 274495 |

Przebieg procesu rekrutacji trwa od 2 do 3 tygodni.

Etapy Informacja czas trwania

S
E
L
E
K
C
J
A

punkcie informacyjnym Legii cudzoziemskiej, zapoznanie sie udzielenie informacji dotyczących rekrutacji.

2 dni
Utworzenie akt rekrutacyjnych

Ocena i ewaluacja kandydata 7 dni

W centrum preselekcji Legii cudzoziemskiej

(Paris/Fontenay sous bois - Aubagne)

Rozmowy motywacyjne
Testy sportowe
Wstępne badania lekarskie Zamkniecie akt rekrutacyjnych

Podpisanie kontraktu przyjęcia na 5 lat

Selekcja 14 dni
     
W centrum Selekcji w Aubagne
Testy psychotechniczne (testy na logikę, które nie mają związku z poziomem edukacji szkolnej kandydata)
Dodatkowe badania lekarskie Testy sportowe Rozmowy motywacyjne oraz dotyczące bezpieczeństwa 
Testy na osobowość (uzupełniające testy psychotechniczne)
Komisja decydująca
Oficjalne wręczenie pięcioletniego kontraktu zaangażowania
Przydział do 4 Regimentu cudzoziemskiego (Castelnaudary)

Przebieg kształcenia

15-05-2013 | Ref : 32 | 212151 |

Podstawowa instrukcja legionisty trwa około 4 miesięcy (15 do 16 tygodni)

Etapy Instrukcja w 4 Regimencie Cudzoziemskim czas trwania

F
O
R
M
A
C
J
A

Szkolenie wstępne
Adaptacja do życia wojskowego w terenie, zgranie sie i zaadoptowanie kultury oraz tradycji Legii Cudzoziemskiej.
4 tygodnie
Marsz Képi blanc (marsz Białego Kepi ) wręczenie białych kepi 1 tydzień
Szkolenie techniczne i praktyczne ( na przemian 4 RE i w terenie ) 3 tygodnie
Szkolenie górskie ( placówka Formiguière w Pirenejach ) 1 tydzień
Szkolenie techniczne i praktyczne ( na przemian 4 RE i w terenie ) 2 tygodnie
Egzaminy i przyznanie podstawowego certyfikatu technicznego ( CTE ) 1 tydzień
RAID, marsz na zakończenie szkolenia podstawowego 1 tydzień
Nauka Jazdy osobowe/ciężarowe ( pierwszeństwo dla legionistów, którzy dostarczyli prawo jazdy cywilne ) 1 tydzień
Powrót do Aubagne przed dalszym przydziałem. 1 tydzień
Przydział do jednego z 11 regimentów Legii cudzoziemskiej

Contact

Képi blanc