Return

Frequently Asked Questions

29-05-2013 | Ref : 42 | 49284 |

Czy należy obowiązkowo służyć pod przybrana tożsamością ?

NIE W czasie pokoju, nikt nie może zostać przyjęty i służyć w legi cudzoziemskiej z tytułem obcokrajowca, jeżeli : ma conajmniej 17 lat i maksymalnie 40 nie może udowodnić swojej ...

24-05-2013 | Ref : 41 | 38587 |

Czy można w czasie odzyskać swoją prawdziwą tożsamość ?

Czy można w późniejszym czasie odzyskać swoją prawdziwą tożsamość ? TAK Jeżeli żołnierz służący z tytułem obcokrajowca, który podpisał kontrakt pod przybraną tożsamością, dostarczy dokumenty pozwalające stwierdzić jego prawdziwą tożsamość ...

24-05-2013 | Ref : 40 | 38505 |

Jakie dokumenty mam przygotować do rekrutacji ?

Przedstawienie jakichkolwiek dowodów tożsamości ( z aktualnym terminem ważności) wystawionych przez kraj pochodzenia kandydata jest wymagana, może to znacząco ułatwić proces rekrutacji ...

24-05-2013 | Ref : 39 | 48310 |

Czy Legionista może otrzymać obywatelstwo francuskie ?

Tak, legionista cudzoziemiec może złożyć prośbę o obywatelstwo francuskie po 3 latach służby. Przeważnie jest ono przyznawane pod warunkiem nienagannej służby i wykazaniu sie wolą na ...

24-05-2013 | Ref : 38 | 61467 |

Czy Legia cudzoziemska jest cięższa niż inne armie ?

Czy regulamin w Legii cudzoziemskiej jest trudniejszy niż w armii francuskiej ? Nie, regulamin ogólnych przepisów dyscyplinarnych obowiązujących w jednostkach Legii cudzoziemskiej jest dokładnie taki sam jak we francuskiej armii regularnej. Jedynie status ...

24-05-2013 | Ref : 37 | 58387 |

Jakie są szczególne ograniczenia?

Noszenie ubrań cywilnych : każdy legionista (bez względu na staż służby w legii cudzoziemskiej) jest upoważniony do noszenia ubioru cywilnego poza limitem garnizonu, do którego ...

24-05-2013 | Ref : 36 | 55603 |

Czy podczas moich wakacji wolno mi wyjechać zagranicę ?

Aby uzyskać pozwolenie na wyjazd za granicę do kraju swojego pochodzenia lub jakiego kolwiek innego, legionista musi posiadać dowód tożsamości swojego kraju pochodzenia, służyć pod ...

24-05-2013 | Ref : 35 | 32012 |

Czy istnieje instytucja dla legionistów na wakacjach ?

Czy istnieje miejsce, we Francji gdzie legioniści mogą spędzić swój urlop ? Legionista, który z jakiś powodów nie życzy sobie wyjechać zagranicę, może oczywiście spędzić swój urlop we Francji. Istnieją miejsca specjalnie w tym celu dla nich ...

24-05-2013 | Ref : 34 | 52672 |

Nigdy nie służyłem w wojsku...

Czy można przyjąć się do Legii nigdy wcześniej nie służąc w wojsku ? Wielu ochotników dołącza do Legii cudzoziemskiej nigdy wcześniej nie służąc w wojsku w swoim kraju pochodzenia. Nie jest to żadną przeszkodą w rekrutacji. To motywacja każdego ...

24-05-2013 | Ref : 33 | 45434 |

Czy obywatel francuski może zaangażować się do Legii ?

Czy obywatel francuski może zaangażować się do Legii Cudzoziemskiej ? Tak, Francuz może zaangażować się do Legii, lecz zostanie przyjęty w «  tytule obcokrajowca » jak wszyscy inni cudzoziemcy. Status ten jest różny od ...

Contact

Képi blanc