15-05-2013 | Ref : 10 | 224519 |

Return

Teste psychotechniczne

Aptitude testy dla sprzęgania.

Podczas całego procesu selekcji będziesz brać udział w :

  • Testach na logikę
  • Testach na osobowość

Zawartość testów na logikę i osobowość pozostają tajne, umożliwia to wyrównanie szans dla wszystkich kandydatów.


Contact

Képi blanc