24-05-2013 | Ref : 36 | 55998 |

Return

Czy podczas moich wakacji wolno mi wyjechać zagranicę ?

Aby uzyskać pozwolenie na wyjazd za granicę do kraju swojego pochodzenia lub jakiego kolwiek innego, legionista musi posiadać dowód tożsamości swojego kraju pochodzenia, służyć pod swoją prawdziwą tożsamością tak, więc posiadać « uregulowaną sytuację wojskową » ( patrz odpowiedź na pytanie nr 2)

Niezbędne jest również otrzymanie zezwolenia dowództwa. Niektóre miejsca przeznaczenia są poddane szczególnym ograniczeniom.

Contact

Képi blanc