24-05-2013 | Ref : 37 | 58859 |

Return

Jakie są szczególne ograniczenia?

Noszenie ubrań cywilnych : każdy legionista (bez względu na staż służby w legii cudzoziemskiej) jest upoważniony do noszenia ubioru cywilnego poza limitem garnizonu, do którego przynależy. Legionista, który nie ma jeszcze 5 lat służby musi nosić mundur nawet wewnątrz swojego garnizonu.

Kupno pojazdu : Mimo zatrzymania upoważnionego cywilnego prawa jazdy zatwierdzonego dla kategorii danego pojazdu, legionista zamierzający nabyć pojazd silnikowy musi mieć ukończone, co najmniej pięć lat służby i jego sytuacja wojskowa musi być uregulowana.

Małżenstwo : Legionista może uzyskać zezwolenie na małżenstwo jedynie po spełnieniu następujących warunków :

  • służyć pod swoją prawdziwą tożsamością ( w tym po « uregulowaniu sytuacji wojskowej »)
  • musi poinformować o tym fakcie dowództwo
  • jeżeli ma mniej niz 5 lat służby musi posiadać zezwolenie ministra Obrony

Contact

Képi blanc