24-05-2013 | Ref : 38 | 61919 |

Return

Czy Legia cudzoziemska jest cięższa niż inne armie ?

Czy regulamin w Legii cudzoziemskiej jest trudniejszy niż w armii francuskiej ?

Nie, regulamin ogólnych przepisów dyscyplinarnych obowiązujących w jednostkach Legii cudzoziemskiej jest dokładnie taki sam jak we francuskiej armii regularnej. Jedynie status osób służących w Legii jest inny.

Jednakże, jeśli ogólne przepisy dyscyplinarne są identyczne z armią francuską prawdą jest również to, że jego długa i chwalebna przeszłość, doświadczenie w operacjach wojskowych i przede wszystkim poziom doskonałości, który charakteryzuje Legię, nakłada na tych, którzy chcą wstąpić w jej szeregi, wiele obowiązków.

Contact

Képi blanc