24-05-2013 | Ref : 39 | 48739 |

Return

Czy Legionista może otrzymać obywatelstwo francuskie ?

Tak, legionista cudzoziemiec może złożyć prośbę o obywatelstwo francuskie po 3 latach służby. Przeważnie jest ono przyznawane pod warunkiem nienagannej służby i wykazaniu sie wolą na integrację z narodem francuskim.

Legionista, który nie chce starać się o obywatelstwo francuskie, zachowuje swoje obywatelstwo i może pozostać we Francji po rozwiązaniu kontraktu, jeżeli jest w posiadaniu karty pobytu.

Otrzymanie karty pobytu jest następstwem uzyskania «  certyfikatu dobrej służby » wręczonego przez dowodzącego Legią cudzoziemską każdemu legioniście z zasługami, który opuszcza służbę czynna.

W innym przypadku, legionista ranny podczas operacji wojskowej może bezpośrednio uzyskać narodowość francuską ( prawo nazywane «  poprzez przelaną krew »)

Contact

Képi blanc