24-05-2013 | Ref : 41 | 39033 |

Return

Czy można w czasie odzyskać swoją prawdziwą tożsamość ?

Czy można w późniejszym czasie odzyskać swoją prawdziwą tożsamość ?

TAK

Jeżeli żołnierz służący z tytułem obcokrajowca, który podpisał kontrakt pod przybraną tożsamością, dostarczy dokumenty pozwalające stwierdzić jego prawdziwą tożsamość jego sytuacja zostaje uregulowana. Od tego momentu, Żołnierz służący z tytułem cudzoziemca może posługiwać się swoją prawdziwą tożsamością. Proces regulacji zostaje zainicjowany, gdy tylko zainteresowany jest w stanie dostarczyć dokumenty admninistracyjne wymagane przez administrację francuską.

Najczęściej, legionista podejmuje starania, aby odzyskać swoją prawdziwą tożsamość pod koniec szkolenia wstępnego i w większości przypadku ma miejsce jeszcze przed pierwszym rokiem służby

Contact

Képi blanc