23-05-2013 | Ref : 6 | 526467 |

Return

Administracyjne

 

 • Dla kandydatów pochodzących z unii europejskiej posiadających obywatelstwo kraju należącego do strefy SCHENGEN, należy być w posiadaniu ważnego dowodu osobistego lub paszport.
 • Dla kandydatów nienależących do strefy SCHENGEN, należy być koniecznie w posiadaniu jedynie paszportu
 • Żadne świadectwo szkolne ani dyplom nie są wymagane
 • Posiadać zdolność czytania i pisania w swoim języku ojczystym
 • Być w wieku powyżej lat 17 i pól nie więcej niż 39 i pól w dniu stawienia się w punkcie informacyjnym
 • Posiadać wszystkie dokumenty administracyjne, które mogą być potrzebne

(użyteczne)  np. : karta pobytu, fotokopia książeczki rodzinnej, akt ślubu, orzeczenie o rozwodzie, akt urodzenia itp.)

 

WAŻNE

Aby ułatwić sobie niektóre postępowania administracyjne dobrze jest być w posiadaniu następujących dokumentów :

 

Kandydat francuski

 • Całkowity odpis aktu urodzenia z datą wydania poniżej 6 miesięcy
 • Atestacja z JAPD ( zajęcia z przygotowania wojskowego)
 • ESS dla kandydatów, którzy służyli już w armii francuskiej

Kandydat obcokrajowiec

 • Całkowity odpis aktu urodzenia z datą wydania mniejszą niż 6 miesięcy (najlepiej wielojęzyczny)

 

KANDYDACI W WIEKU PONIŻEJ 18 LAT POWINNI DOSTARCZYĆ RÓWNIEŻ DODATKOWO :

 • « zgodę rodzicielską » napisaną i podpisaną odręcznie przez obojga rodziców lub przedstawicieli prawnych
 • Dostarczyć fotokopię dowodów tożsamości obojga rodziców
 • Jeżeli jeden lub oboje rodziców nie żyja, dostarczyć dokument potwierdzający fakt ( akt zgonu)
 • Dla nieletnich kandydatów obcokrajowców wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez francuskiego tłumacza przysięgłego
 • Jeżeli nieletni jest bez władzy prawnej rodziców musi dostarczyć dokument potwierdzający.

STREFA SCHENGEN ( na dzień 1 stycznia 2013) :

 • Niemcy-Austia-Belgia-Dania-Hiszpania-Estonia-Finlandia-Francja-Grecja-Wegry-Wlochy-Lotwa-Lichtensztain-Litwa-Luksemburg-Malta-Holandia-Polska-Portugalia-Czechy-Slowacja-Slowenia-Szwecja
 • Kraje wkrótce w strefie Schengen : Rumunia i Bułgaria. Posiadanie paszportu przez kandydatów z tych 2 krajów jest obowiązkowe.
 • Kraje stowarzyszone, których wystarczy prezentacja dowodu osobistego : Irlandia-Islandia-Norwegia-Anglia-Szwajcaria

Fizyczne

Medyczne


Contact

Képi blanc