10-05-2013 | Ref : 8 | 291558 |

Return

Medyczne

Spełnienie warunków koniecznych dla kandydatów do zaangażowania sie.

Dentystyczne :

 • Zęby zdrowe lub wyleczone
 • Współczynnik zgryzu wyższy lub równy 40%

 

Chirurgiczno-medyczne :

 • Być w posiadaniu pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej interwencji chirurgicznych i wcześniejszych przebytych chorób
 • Certyfikat zaświadczający brak trwałych negatywnych następstw tychże interwencji lub chorób
 • Być w posiadaniu swojej książeczki zdrowia, ( jeżeli taka istnieje)
 • Przy wadzie wzroku : być w posiadaniu okularów

 

PRZYKŁADOWE PRZYCZYNY NIEZDOLNOŚCI MEDYCZEJ I FIZYCZNEJ :

Ostateczny ubytek stanu fizycznego, choroba chroniczna wykryta lub w trakcie leczenia

Przyklady :

 • gruźlica
 • źółtaczka ( wszystkie typy)
 • Nowotwory
 • HIV
 • Cukrzyca
 • Nadwaga
 • Anemia
 • Patologie psychiatryczne w trakcie leczenia
 • Słaby wzrok
 • Słaby słuch

Chirurgiczne : jakakolwiek interwencja z poważnymi skutkami na funkcjonowanie organizmu.

Przykłady :

 • Uszkodzenia łękotki ( kolano)
 • Całkowita utrata palca
 • Wiotkość nogi
 • Przemieszczenie nawracające rzepki kolanowej
 • Operacja przepukliny ze skutkami ubocznymi

 


Contact

Képi blanc